• กลุ่มสินค้า
 • ประเภทสินค้า
624.jpg
624.jpg
เครื่องจักรปักร้อยชนิดแบบราบ
ประเภท : เครื่องปักแบบเรียบ
เครื่องจักรปักหลายแบบ เครื่องปักอุตสาหกรรมที่เป็นที่นิยม โดยเฉพาะเครื่องปักคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานคู่ขนาดอย่างหนักได้หลายรูปแบบ และ เปลี่ยนงานได้ไม่ติดขัด.
 • มีพื้นที่หน่วยความจำใหญ่โตอย่างมาก.
 • เป็นมิตรกับผู้ใช้แผงสัมผัส(แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ ) และภาพชัดเจนมากขึ้น. ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Dahao BECS216/226/08/108/158 Series
 • ความเร็วในการดำเนินการที่เร็วกว่า.
 • มีประสิทธิภาพมากกว่า และคุณภาพงานปักดีกว่า.
 • โปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับจอแสดงผลและการควบคุมปรับปรุงจากฟล็อปปี้ดิสก์ / ดิสก์ USB (โดยไม่ต้องพึ่งนักเขียนโปรแกรม, ปรับปรุงระบบให้สามารถทำงานง่ายโดยใช้ฟล็อปปี้ดิสก์ 1.44M หรือดิสก์ USB . )
 • สนับสนุนรูปแบบต่างๆของการสื่อสาร
 • ผสมผสานฟังก์ชันการปักพิเศษต่างๆ
 • เข้ากันได้ดีมากและความสามารถในการขยายตัว
 • นำวัสดุชนิดใหม่มาใช้งาน และงานหัตถกรรมเพื่อทำให้เครื่องจักรสวยงามมากขึ้น.
 • เครื่องจักรอาจปักร้อยในความหนาต่างๆ และวัสดุอื่นๆ. มันจะไม่ทำให้เป็นเหตุเกิดให้เกิด ไฟฟ้าดูดระหว่างการดำเนินใช้ด้ายสีทอง, ด้ายสีเงิน.
 • อุปกรณ์ เกี่ยวกับด้าย : มันสามารถปรับตำแหน่งและถักเป็นเชือกลวดลายอะไรได้มากมาย หลายอย่าง
 • อุปกรณ์เจาะรู : สามารถถักลวดลายขนาดแตกต่างกัน และการออกแบบตัวอย่าง, สามารถ ทำการออกแบบมากขึ้นเมื่อใช้ด้ายสีทองและสีเงิน.

 

MODELS NEEDLES HEAD EMBROIDERY SPACE(L*W) HEADINTERVAL(mm) LENGTH(mm) WIDTH(mm) HEIGHT(mm) WEIGHT(kg)
EL602/902/1202 6 9 12 2 400*680 400 2050 1860 1200 1200
EL603/903/1203  
6 9 12 3 400*680 400 2450 1860 1200 1300
EL604/904/1204  
6 9 12 4 400*680 400 2850 1860 1200 1400
EL605/905/1205  
6 9 12 5 400*680 400 3250 1860 1200 1500
EL606/906/1206  
6 9 12 6 400*680 400 3650 1860 1200 1600
EL607/907/1207  
6 9 12 7 400*680 400 4050 1860 1200 1700
EL608/908/1208  
6 9 12 8 400*680 400 4450 1860 1200 1800
EL610/910/1210  
6 9 12 10 400*680 400 5250 1860 1200 1900
EL611/911/1211  
6 9 12 11 400*680 400 5650 1860 1200 1950
EL612/912/1212  
6 9 12 12 400*680 400 6050 1860 1200 2150
EL613/913/1213  
6 9 12 13 300*680 300 5150 1860 1200 2000
EL614/914/1214  
6 9 12 14 300*680 300 5450 1860 1200 2100
EL615/915/1215 6 9 12 15 300*680 300 5750 1860 1200 2200
EL616/916/1216  
6 9 12 16 300*680 300 6050 1860 1200 2300
EL617/917/1217  
6 9 12 17 300*680 300 6350 1860 1200 2400
EL618/918/1218  
6 9 12 18 300*680 300 6650 1860 1200 2500
EL619/919/1219  
6 9 12 19 300*680 300 6950 1860 1200 2600
EL620/920/1220  
6 9 12 20 300*680 300 7250 1860 1200 3000
EL621/921/1221  
6 9 12 21 300*680 300 7550 1860 1200 3100
EL622/922/1222  
6 9 12 22 300*680 300 7850 1860 1200 3200
EL623/923/1223  
6 9 12 23 300*680 300 8150 1860 1200 3300
EL624/924/1224  
6 9 12 24 300*680 300 8450 1860 1200 3400