es1300.jpg
es1300-2.jpg
es1300.jpg
es1300-2.jpg
จักรปักคอมพิวเตอร์ ELLINA ES 1300 ปักโลโก้, ตัวอักษร เย็บเสื้อผ้าต่างๆ
จักรปักคอมฯเข็มเดี่ยว งานปัก (logo และ อักษร ) กับงานเย็บเสื้อผ้ารวมเป็นเครื่องเดียว
Ellina ES1300.pdf
DOWNLOAD