ข่าวสารและกิจกรรม

3.jpg
2.jpg
1.jpg

โอกาสและความท้าทายสำหรับกลุ่มธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมหลัง COVID-19

โอกาสและความท้าทายสำหรับกลุ่มธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมหลัง COVID-19

ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน COVID-19 ครั้งนี้ เปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และระบบดิจิทัล มาใช้สนับสนุนการผลิต ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจระดับไหน ตั้งแต่ SME , โรงงานขนาดกลาง , ขนาดใหญ่ หรือ Start up หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เร่งปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี โดยเฉพาะปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องอัตโนมัติต่าง ๆ มีราคาถูกลง มีให้เลือกหลายรุ่น , หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่าง ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ต่างก็พัฒนาให้ใช้งานง่าย ราคาถูกลง นำระบบไฮดรอลิกขนาดเล็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ ซึ่งเรานำเครื่องมือช่างขนาดเล็กมาแสดงในงานแสดงสินค้า เพื่อให้คุณได้ทดลองใช้งาน นอกจากนี้เรายังมีปั๊มลม ปั๊มน้ำ สว่าน เลื่อย เครื่องเจียร อุปกรณ์งานช่างไฟ เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องตัดโลหะ นำมาจำหน่ายจากหลากหลายบริษัทชั้นนำ

ยุค NEW NORMAL อาจทำให้โรงงานและกระบวนการผลิตสินค้าของคุณสะดุด อยากไปต่ออย่าลืมเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วย 4 เรื่องนี้

  • ให้เครื่องจักรอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ทำงาน เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ปฎิเสทไม่ได้ในยุคนี้ อยากก้าวนำคนอื่น การใช้ Automation และ AI คือหัวใจสำคัญ และได้ผลดีในด้านของความรวดเร็ว แม่นยำ ลดต้นทุน เลี่ยงการสัมผัสเชื้อ
  • สร้างมาตรฐานใหม่ให้โรงงาน ทำให้การสร้างมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลในการผลิตได้มากขึ้นและลดต้นทุนสินค้าคงคลัง
  • แสดงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ในยุคที่ทรัพยากรธรรมชาติค่อยๆ ลดน้อยลง การหันมาเน้นธุรกิจรูปแบบ Go Green หรือโรงงานรักษ์โลก เน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นอีกสิ่งที่คุณต้องใส่ใจ เพราะนอกจากช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน ช่วยโลกแล้วยังทำให้แบรนด์ของคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีด้วย
  • เปิดตาเปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ พบกับไอเดียการทำธุรกิจใหม่ สัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำ ตอบโจทย์วิถีชีวิตแบบ NEW NORMAL

 

อ้างอิงเว็บไซต์ : โอกาสและความท้าทายสำหรับกลุ่มธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมหลัง COVID-19 - Thailand Industrial Fair