ข่าวสารและกิจกรรม

stnc02.jpg

Thailand Industrial Fair 6-9 เม.ย. 2564 งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ก้าวข้าม Covid19 ในงาน TIF2021

Thailand Industrial Fair 6-9 เม.ย. 2564 งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ก้าวข้าม Covid19 ในงาน TIF2021
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall 102-103